Hoe ziet een avond eruit?

Bij toetreding aan een loge wordt uitgelegd dat ieder lid in principe aan alle logeavonden deelneemt, maar een verplichting is dit zeker niet. Het officiële gedeelte  begint om 20.00 uur, maar daarvoor en zeker ook daarna is er de tijd om informeel met elkaar van gedachten te wisselen of de laatste wetenswaardigheden te delen.

Twee soorten bijeenkomsten

Loges kennen in principe twee soorten bijeenkomsten; de rituele bijeenkomst en de comparitie. Het grote verschil tussen deze twee wordt hieronder uitgelegd.